กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 24 อัตรา

0
348

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ กรมการพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่