กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 35 อัตรา

0
479

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) จำนวน 12 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) จำนวน 5 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา) จำนวน 2 อัตราประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ http://job.dsd.go.th

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่