เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Chapter I (Introduction)

0
3933

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

บทนำ (ความรู้เบื้องต้น)

การเขียนโปรแกรมนั้น เป็นการนำเอาความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ มาเขียนโดยมีโครงสร้าง ตรรกที่ชัดเจน รวมไปถึงการประมวลผลที่แม่นยำ และแน่นอน ความถนัดของแต่ละคนนั้น ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นหาก Developers ท่านใดชอบภาษาใดๆ ก็จะวุ่นอยู่กับภาษานั้นๆ แต่อันที่จริงแล้ว ภาษาทุกภาษาหากเข้าใจถึงโครงสร้างการทำงาน ก็สามารถที่จะทำการเขียนข้ามไปอีกภาษาได้เช่นกัน ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว

การเขียนโปรแกรมนั้น คือ การที่ Developers ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษารวมกัน สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และมนุษย์ ให้เข้าใจตรงกันหรือต้องการผลลัพท์ที่ตรงกัน หรือการทำงานที่ซ้ำๆ บางอย่างก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าช่วย ซึ่ง Developers นั้นจะมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Developers ส่วนมากมักจะใช้หลายภาษาในการเขียนโปรแกรม

เพราะจะทำให้ได้ผลลัพท์เป็นที่น่าพอใจของการประมวลผลข้อมูล บางภาษายังมีข้อจำกัด หรือขีดจำกัดของการทำงานอยู่บ้าง ฉะนั้น เลยมีการประยุต์ใช้หลายๆ ภาษาเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละภาษานั้น มีความถนัด หรือเชียวชาญต่าง กันออกไป”

บทความที่นำเสนอต่อไปนี้จะเสนอ และ เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกม ด้วยภาษา PHP, JAVASCRIPT, AJAX, JSON, CSS, HTML, MYSQL รวมไปถึง การใช้งาน API ต่างๆ เทคนิควิธีการส่วนมากคือประสบการณ์ที่ได้ทำการสะสมมานาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจ หรือกำลังเริ่มต้นกับ การเขียนโปรแกรม โดยหากทำตามหรือเขียน Source code ตามก็สามารถใช้งานได้ทันที หากท่านใดต้องการนำไปประยุกต์ใช้ กับงานที่ตนได้ทำอยู่นั้น สามารถนำไปใช้งานได้ทันที


ใครเขียนโปรแกรมก็ได้ใช่ไหม?

ผู้ที่จะเขียนโปรแกรมได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติหลักคือ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เบื่ออะไรง่ายๆ จดจ่อในสิ่งที่ทำ

2. เป็นบุคคลที่ไม่ถอยต่อโจทย์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาและยังไม่ผ่านเข้ามา

3. ต้องเป็นคนรู้จักสังเกต คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ความน่าจะเป็นในเรื่องที่กำลังคิด

4. ศึกษาพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

5. ด้านความคิดอาจไม่ได้เป็นที่ 1 ของคนส่วนมาก แต่ต้องคิดให้ได้หลายรูปแบบ เพื่อที่จะรวมให้เป็นหนึ่งเดียว

6. หลักการและเหตุผลสำคัญที่สุด

7. รู้จักที่จะเรียนรู้ในผลงานอื่นๆ ไม่ใช่ Copy+Past จะทำให้ตนเองคิดงานเองไม่ได้

8. แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จนถึงวินาที่สุดท้าย เพราะมันจะเป็นสิ่งที่สร้างเกราะป้องกัน ด้านการเขียนโปรแกรมให้กับเรา

9. หลักการและเหตุผลสำคัญที่สุด สำหรับการพัฒนาความคิด และการทำงาน

10. จำไว้เสมอว่าโปรแกรมคิดเองไม่ได้ เราต้องวางหมากให้มันทำงานตามคำสั่ง หากเราคิดวิธีการที่มากยิ่งจะทำให้ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น ผิดพลาดน้อยที่สุด

เป็นยังไงบ้างสำหรับ 10 ข้อจิ๊บๆ ที่ควรมีและต้องมี หากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยอย่างที่คิด เป็นกำลังใจให้กับเหล่าผู้เริ่มต้นนะค่ะ
เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Chapter I (Introduction)