เกิดเหตุ! แผ่นดินไหวเชียงราย ขนาด 2.0 ริกเตอร์

0
723

เกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทย จุดศูนย์กลาง อ.เทิง จ.เชียงราย ขนาด 2.0 ริกเตอร์ วันที่ 08 มกราคม 2562 เวลา 11.34 น. ละติจูด, ลองจิจูด 19.64, 100.02 มีความลึกลงไปจากผิวดิน 1 กิโลเมตร

แผ่นดินไหวเชียงราย

แผ่นดินไหวเชียงราย
แผ่นดินไหวเชียงราย

และเกิดเหตุแผ่นดินไหว ในประเทศใกล้เคียง ที่ประเทศพม่า ขนาด 2.9 ริกเตอร์ ในวันที่ 08 มกราคม 2562 ตามเวลาในประเทศไทย 01.58 น. ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย ประมาณ 145 กม.แหล่งที่มา : กรมอุตุวิทยา