26.5 C
Chiang Mai Province, TH
วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2019

กรมการขนส่งทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 2562 จำนวน 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2562  จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ​:...

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มิถุนายน 2562 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2562 จำนวน 6 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ตำแหน่งที่รับสมัคร1....

ลงทะเบียนสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้)

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้สมัครสอบ ภาค ก. เพิ่มเติม เฉพาะกรณีผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้เท่านั้น ...

เปิดสอบท้องถิ่น 2562 จำนวน 8,579 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 8,579 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2562 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2562

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 27 พฤษภาคม 2562 ตำแหน่งที่รับสมัคร (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 18 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 18 อัตรา รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา2. ตำแหน่ง...

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 24 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2562 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});...

More Healthy

แปรงสีฟัน เตือนภัย! อันตรายจากแปรงสีฟันเก่า

แปรงสีฟัน เป็นของใกล้ตัว ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณ ไม่มีแปรงสีฟัน เพราะทุกคนต้องใช้ แปรงสีฟัน ในการทำความสะอาดฟันทุกวัน อย่างน้อยแปรงสีฟัน จะถูกใช้งานประมาณ 2 ครั้งต่อวัน แต่คุณทราบหรือไม่ว่า แปรงสีฟัน ก็มีอันตรายต่อชีวิต คุณได้เช่นกัน

รายได้ออนไลน์ อีก 1 ช่องทางหารายได้ออนไลน์อย่างง่าย

ปัจจุบันนี้ โลกได้เปลี่ยนไปมากแล้ว การดำรงชีวิตมนุษย์ได้เปลี่ยนไปจากยุคก่อนเดิม ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร แม้กระทั่งการ ซื้อ-ขาย สินค้า หรือรายได้ออนไลน์ ก็เช่นกัน ได้เปลี่ยนไปมาก แต่ก่อน การเดินทาง ค่อนข้างลำบาก ต้องใช้เวลานาน ต้องใช้การเดินเท้าหรือทางรถไฟ การติดต่อสื่อสารทางไกล ก็ต้องใช้จดหมาย ซึ่งทำให้ทุกอย่างช้าไม่ทันการไปหมด และการค้าขาย ก็เช่นกัน เมื่อก่อนจำเป็นต้องมีหน้าร้าน มีสินค้าสต๊อกเป็นจำนวนมาก สำหรับไว้ขายสินค้าแต่ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

ถังเช่า 8 ประโยชน์ ช่วยป้องกันโรคร้าย ป้องกันอัลไซเมอร์

ถังเช่า คือ สมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง ที่มีมานานหลายศตวรรษ พบได้ในบนภูเขาสูง ระดับ 10,000 ฟุตขึ้นไป จากน้ำทะเล ของประเทศจีน (ธิเบต, มณฑลยูนาน, ซิงไห่) อินเดีย ภูฏาน เนปาล ซึ่งถังเช่า เป็นเห็ดราชนิดหนึ่ง ที่งอกออกมาจาก ตัวหนอน ในช่วงฤดูร้อน หรือเรียกว่า หญ้าหนอน ซึ่งเป็นสมุนไพร ที่มีราคาค่อนข้างสูง และเป็นสมุนไพร ที่ได้รับความนิยมสูง

กราโนล่า ประโยชน์ของกราโนล่า ลดน้ำหนักได้

กราโนล่า( Granola )บางคนยังสงสัยว่า กราโนล่า คืออะไร หากทานแล้วจะลดน้ำหนักได้จริงเหรอ? จริงๆ แล้ว กราโนล่า ก็คือ ธัญพืชหลากหลายที่มีประโยชน์ แล้วนำมาผสมรวมกัน เพื่อรับประทาน คู่กับนม โยเกิร์ต หรือ สลัดผัก ที่สามารถใช้ทานเป็นอาหารแทนมื้อเช้า หรือ จะทานเล่นเป็นสแน็กก็ได้