36.5 C
Chiang Mai Province, TH
วันอังคาร, พฤษภาคม 11, 2021

กรมการขนส่งทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 2562 จำนวน 60 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2562  จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ​:...

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มิถุนายน 2562 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2562 จำนวน 6 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ตำแหน่งที่รับสมัคร1....

ลงทะเบียนสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้)

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้สมัครสอบ ภาค ก. เพิ่มเติม เฉพาะกรณีผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้เท่านั้น ...

เปิดสอบท้องถิ่น 2562 จำนวน 8,579 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 8,579 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2562 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2562

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 27 พฤษภาคม 2562 ตำแหน่งที่รับสมัคร (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 18 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 18 อัตรา รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา2. ตำแหน่ง...

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 2562 จำนวน 24 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2562 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});...

More Healthy

ประกันสังคม พร้อมพัฒนาสิทธิกรณีทันตกรรม

ประกันสังคม พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ประกันตน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้ประกันตนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพร้อมเป็นแรงงานสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง " กรณีข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย กรณีทันตกรรมของสถานพยาบาล ในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน...
Advertisement

ท้องเสีย 6 สาเหตุ วิธีรักษา อาการท้องเสีย อันตรายถึงชีวิตได้

ท้องเสีย สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ไม่ว่ากับใคร ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม การใช้ชีวิตในประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัย เรื่องอาหาร ฯลฯ โดยปกติแล้ว เมื่อเกิดอาการท้องเสีย หลายคนมักจะเพิกเฉย คิดแค่ว่าทานอะไรมา ทำให้ท้องเสียเพียงเท่านั้น แล้วก็ปล่อยให้หายไปเอง แต่ทราบหรือไม่ว่า อาการท้องเสีย ก็เป็นสัญญาณเตือน ของโรคร้ายบางชนิด และอาจมีอันตรายถึงชีวิต ได้เช่นกัน

ประโยชน์สตรอว์เบอร์รี่ 5 อย่างที่คุณไม่เคยรู้

รู้หรือไม่ว่า ประโยชน์สตรอว์เบอร์รี่ มีมากมาย ที่เราอาจไม่เคยรู้ สตรอว์เบอร์รี่ มีลักษณะเป็น ลูกสีแดง มีรสหลากหลาย รสหวาน จนถึงรสเปรี้ยวได้ เป็นผลไม้ เมืองหนาว แต่ความจริงแล้ว สตรอว์เบอร์รี่ ที่ทุกคนรู้จัก ไม่ใช่ผลไม้ แต่เป็นไม้ดอกในตระกูลกุหลาบ เจ้าลูกสีแดงนี้ ที่จริงแล้ว มีประโยชน์ มากมาย สำหรับร่างกาย ของเรามากมาย เลยทีเดียว

8 วิธี ควบคุม ปฏิกิริยาของร่างกาย ได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถ ควบคุม ปฏิกิริยาทางร่างกายได้ทั้งหมด จากการตอบสนองของกระบวนการทางกายภาพ ของร่างกาย ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกแย่ และไม่สบายนัก หากเมื่อคุณปวดต้องการเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วน หรือ รู้สึกง่วงขณะทำงาน และเรียนหนังสือ แต่เรามีข่าวดีว่า สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทางกายภาพร่างกายของคุณ ก็สามารถเปลี่ยนแปลง หรือควรคุมได้ หากคุณมีวิธีจัดการที่เหมาะสม ได้ด้วยตัวคุณเอง